POLİTİKALARIMIZ

Kersan Çevre Politikası

Şirketimiz ahşap ambalaj imalatı ve orman ürünleri satışı konusunda, çevre ile ilgili mevcut tüm yasal yönetmelik ve mevzuatlara uyarak,

 • İmalat konusunda, çevreye en uygun malzeme kullanılması,
 • İmalat aşamasında çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliğin, kaynağında önlenmeye çalışılması,
 • Faaliyetlerimizde, çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlanması ve çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirecek eğitimler uygulanması,
 • Şirket Çevre Politikamızdır.

Kersan Ambalaj, deneyim, güvenilirlik, yenilikçilik, kalite bilinci, yüksek sorumluluk duygusu, liderlik sürekli gelişim inancı, iş ahlakına bağlılık, müşteri beklentilerini aşan katma değerli iş birliği ve verimlilik değerlerine sahiptir.

Kersan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

T.C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, Şirketimizin gerçekleştirdiği hizmetler konusunda,

 • İmalatımızı uygulamaya koyarken, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için en uygun teknoloji ve yöntemlerin uygulanması,
 • Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasının çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerin düzenlenmesi,
 • İmalatta, kazalara yol açabilecek risklerin tespit edilmesi ve bunların önüne geçebilmek için güvenli ortamlar hazırlanması,
 • Kaza risklerinin gözden geçirmelerle iş kazalarını önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirilmesi,
 • Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Kersan Kalite Politikası

Geçmişten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak Kaliteli Hizmet Üretmek şirketimizin temel ilkesidir.

Kalite politikamızın ana amacı; Ekip çalışması ve ilişkilerde samimi, görevde müşterilerine yarattığı katma değeri arttırmak amacı ile kalite hedeflerine ulaşmak ve en üst düzeyde koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli standart ve uygulama ilkelerine bağlı olmak kaydıyla;

 • Müşterilerimizin bugün ve gelecekte ki ihtiyaçlarını yerine getirmek için müşterilerimizin beklentilerini, küreselleşmekte olan dünyamızda, gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile müşteri memnuniyeti ve beklentileri için kalitenin sürekli geliştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın kalite bilincinin üst seviyelerde geliştirilmesine dayalı eğitim programlarının oluşturulması ile tam motivasyon ve ekip çalışması gerçekleştirilmesi, ekip ruhunun yaygınlaştırılması, iş takibinde zamanında ve doğru, başarının paylaşıldığı, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması,
 • Şirketimizin genel performansını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için, her kademede firma içi eğitim politikası yürütülmesi,
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı güvene özen gösterilmesi, etkinliği ve verimliliği iyileştirmek için hizmetlerin satın alınmasında uzun dönemli tedarikçi ilişkilerinin sağlanması,
 • Şirket Kalite Politikamızdır.

Kersan Entegre Yönetim Sistemi Politikası

“KERSAN” olarak, sürdürülebilir çevre, iş sağlığı / güvenliği ve sürdürülebilir gelişme felsefesine her zaman bağlı kalacak ve bu anlayışa uygun olarak her bir iş sürecimizi sürekli olarak geliştirerek faaliyet gösterdiğimiz sektörün de gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgili kontrol ve tedbirleri ön planda tutarak tüm süreçlerimizi ve yatırımlarımızı bu prensibe göre şekillendireceğiz.

Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini analiz ederek her zaman “daha az tüket / daha az kirlet” felsefesine bağlı kalacak ve tüm proses dizaynlarımızı yüksek “çevre hassasiyeti” ile şekillendireceğiz.

Bizler için en önemli kaynak, gerektiğinde zor şartlarda özveri ile çalışan personelimizdir. Bu sebeple, personelimizin sürekli gelişimini sağlayacak ve her bir personelin, kendini bu büyük ailenin değerli bir ferdi olarak hissetmesi için gereken her türlü hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz.

Ulusal ve uluslararası standartları ve yasal mevzuatı sürekli olarak tarayarak, kurduğumuz öz değerlendirme sistemi ile bu düzenlemelere tam uyumlu olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sürekli gelişim felsefemizi “ISO Yönetim Standartları” kurallarına entegre ederek, kaliteyi ve güvenliği şansa bırakmayacağız. Sistemli çalışmanın önemini, organizasyonumuzdaki tüm kademelerde hissedilecek şekilde vurgulayarak bu anlayışı bir kurum kültürü haline getireceğiz.

Her bir iş sürecimizi, müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak tasarlayacak ve uygulayacağız. Müşteri beklentilerini sürekli olarak analiz ederek beklentilerin ötesinde ürünler ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra bizimle çalışan tedarikçilerimizi, “kalite ekip işidir” felsefesine göre ekibimizin bir parçası olarak kabul edecek ve gelişimlerine katkıda bulunmak için kalite yönetim sistemimize entegre hale getireceğiz.SOSYAL UYGUNLUK POLTİKAMIZ ŞÖYLEDİR;

İşletmemiz aşağıdaki davranış kurallarında belirtilen çalıştırma ilkelerine uymayı kabul eder.

Adil Ücret ve Ödemeler

İşletmemiz, çalışanların adil ücret alma haklarına, Kanunlar ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve çalışanlara belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlar.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

İşletmemiz yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz. Henüz yetişkin olmayan tüm çalışanlar için özel koruma sağlar.

Zorlave Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

İşletmemiz sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmaz. Hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

İşletmemiz, risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi

İşletmemiz, çalışanların sendikaya veya diğer tür işçi birlikleri yapma haklarına uyar.

Ayrımcılığın Önlenmesi

İşletmemiz, çalışanları ırk, renk, dil, köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım veterfileri de bu doğrultuda yaparak eşit fırsatlar sunar ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz.

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

İşletmemiz her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermez.

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi

İşletmemiz, çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaileri gönüllülük esasına uyarak yapar.

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi

İşletmemiz yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmak için gerekli önlemleri alır.

Etik İş Davranışları

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

Tedarik Zinciri ile İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

Yönetim Sistemi

Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarını uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder

WEB TASARIM GLOBAL MEDYA